نمایش های در حال اجرا

همه دزد ها که دزد نیستند

18:00
تماشاخانه شمایل
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

نمايش دن كيشوت

19:30
تماشاخانه شمایل
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

نمایش سه خواهر

19:00
سالن اصلی تئاتر شهر - پارک ملت
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

سندباد در ایران و کدو قل قل زن

18 الی 20
آمفی تاتر تلاش
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
نمایش های کمدی

جشن خنده - حسن ریوندی

18 الی 21
تالار اطلسیه
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
نمایش های گذشته