* آوازهای عقیم زیر آفتاب


چهارشنبه - 1395/07/07-18:00


محل اجرا : سالن اصلی تئاتر شهر

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
سالن اصلی تئاتر شهر
آدرس :
پارک ملت مجتمع امام رضا ع

نویسنده: صحرا رمضانیان
کارگردان: میترا محمدیان