نمایش شهر زیبا


شنبه - 1396/11/07-19:00


محل اجرا : سالن شهید حاتمی

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
سالن شهید حاتمی
آدرس :
فرامرز عباسی 3


قیمت بلیت 18 و 12 هزار تومان
پشتیبانی مشهدگیشه: 09126886038