نمایش های در حال اجرا

جن گیر

17:30 و 20:00
سالن اصلی تئاتر شهر
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

من کدامم

18:00
تالار فردوسی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کمدی موزیکال رجب به مشهد آمد

20:30
* مرکز همایشهای جام جم
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

روز مرگی

18:00
تماشاخانه شمایل -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

موزیکال وشاد پینوکیو

18:00
سالن رافت
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

دل سگ

19:00
تماشاخانه خورشید
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

بانوایان

19:00
پردیس سینمایی اطلس
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

موزیکال تئاتر کودک شهر زیبا

19:45
سالن شهید حاتمی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
سینما / موسیقی / همایش / جشن شادی

روز مهندسی

18:00
تالار حاتمی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
نمایش های گذشته