نمایش های در حال اجرا

کمدی موزیکال علیمردان خان

20:00
پردیس سینمایی اطلس - سالن شماره 2
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

چیستم

20:00
تماشاخانه شمایل -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

جیگی جیگی منم - مشهد

17:00
تماشاخانه اشراق
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

نمایش اسپانیا

20:00
تالار شهر
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

عمو ماهیگیر - تهران

18:30
تماشاخانه بهار
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

آدم بزرگ های کوچک گیلان

17:00
تماشاخانه اشراق
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

جیگی جیگی سلام - تهران

10:00
سالن امام خمینی (ره)
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

جیگی جیگی منم - مشهد

17:00
کانون پرورش فکری
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

عروسک ها و گرگ کوچولو - آلمان

18:30
پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

مگولیا - مشهد

17:00
سالن دو پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

بینگ بنگ

18:30
تماشاخانه بهار
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

جیگی جیگی سلام - تهران

10:00
سالن امام خمینی (ره)
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

عمو ماهیگیر - تهران

17:00
کانون پرورش فکری
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

نمایش آلمان

20:00
تالار شهر
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

عروسک های آواز خوان

18:30
پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

گروه کودکان

17:00
سالن دو پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کارگاه آموزشی عادل بزدوده

10:00
تالار عروسکی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
سینما / موسیقی / همایش / جشن شادی

کارگاه آموزشی توماس هرفورت

09:00
تالار عروسکی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کارگاه آموزشی داوود کیانیان

12:00
تالار عروسکی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
نمایش های گذشته