نمایش های در حال اجرا

اتاق 1216

20:00
تماشاخانه اشراق
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کمدی؛ عتیقه ها

20:00
* مرکز همایشهای جام جم
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

اعترافاتی درباره زنان

19:00
تماشاخانه بهار
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

سکوت پشت دیوار تنهايي

20:30
فرهنگسرای فناوری و رسانه
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

شنا در آتش

20:00
تئاتر شهر - سالن اصلی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کدو قل قل زن

18:00
سالن آمفی تاتر هنرستان هنرهای زیباترین
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

کلزا

20:00
تماشاخانه خوردشید
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

‎اتاق ورونیکا

20:00
پردیس تئاتر مستقل / دو سویه
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

شایعات

18:00
تماشاخانه شمایل -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
سایر
دوره های آموزشی

همایش وکب کدینگ

17:00
فرامرز
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
نمایش های گذشته